lancia thesis gpl usata davis moore thesis examples