subject case study thesis tungkol sa epekto ng social media sa wika